heading.gif 

 

上中文作文堂時,老師好鍾意起一條「我的理想」做作文題,呢個題目相信大家都作過好幾次。不過,作文還作文,試問有幾多個人長大之後,可以實現到兒時嘅「我的理想」呢?係「理想」太不切實際,定係作文時求其寫呢!? 鍾舒漫(Sherman)最近唱咗一首歌叫「80之後」,講「80後」,包括佢自己在內,其實都有自己一套理想,唔係一味憤世嫉俗。「80後」當然唔係冇腦喇,你睇Sherman嘅理想係要買千呎豪宅就知佢幾咁有大志喇!

b1.jpg 

 

b2.jpg 

 

b3.jpg 

 

b4.jpg 

b5.jpg 

全站熱搜

瞎の想。 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()